Kuruluş ve Tarihçe

        Kırıkkale İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü 1962 yılı sonlarında İlçe Kaymakamı Sayın, Abdüllatif Ömer EVRENSEL'in çalışmaları sonucunda mülkiyeti Belediyeye ait olan binanın sadece üst katının 10 yıllığına tahsisi neticesi 01/01/1963 yılında 1211 adet kitapla okuyucu hizmetine açılmıştır 10 yılın sonunda söz konusu binayı boşaltmak durumunda kalarak 1973 Temmuzunda mülkiyeti Yaşar ARDIÇ 'a ait binanın alt katına taşınarak burada 7 yıl hizmet vermiştir.

devamı

Vizyon ve Misyon

        Halk Kütüphaneleri Kadın, erkek, her yaşta her düzeyde ve her meslekten okuyucunun çeşitli konularda hazırlanmış eserlerden ücretsiz ve serbestçe yararlanmasını sağlayan, hizmet verdiği bölgenin kültürel, sosyal ve teknik alanlarda kalkınmasına yardımcı kaynak oluşturan kurumlardır. yaş, ırk, cinsiyet, inanç, milliyet, dil ve düşünce farkı gözetmeksizin yediden yetmişe bütün halka hizmet götürmek gibi evrensel bir amaçla hizmet verirler.

devamı

Haber ve Duyurular

Etkinlikler

E-Uygulamalar

Destekliyoruz

Kırıkkale İl Halk Kütüphanesi
Ziyaretçi Sayısı