Kütüphaneler arası ödünç verme hizmeti

Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu uyarınca derlenen devlet nüshaları, danışma kaynakları ile yazma ve nadir basma eserler dışında kalan materyal, kütüphaneler arası ödünç verilir.

Kullanıcı kütüphaneler arası ödünç verme hizmetini kullanmak için sadece İl Halk Kütüphanesine başvurur. Kütüphane, materyalin il sınırları içerisinde hangi kütüphanede bulunduğunu tespit eder ve kullanıcı o kütüphaneye yönlendirilir. Materyalin il sınırları dışında bir kütüphane bulunması durumunda, kütüphane, otomasyon sistemi üzerinden materyalin bulunduğu kütüphaneden ödünç talebinde bulunur. Ödünç talebini alan kütüphane, materyal kullanıcı üzerine kayıtlı değilse üç gün içerisinde, kullanıcı üzerine kayıtlı ise iade alındıktan sonra üç gün içerisinde kargo ile isteği yapan İl Halk Kütüphanesine gönderir. Kargo bedeli, materyali gönderen kütüphane tarafından karşılanır.

Ödünç alınan materyal, istekte bulunan İl Halk Kütüphanesine giriş tarihinden itibaren bir ay süreyle kullanıma sunulur. Bu süreye materyalin kullanıcıya ulaştırılması için gerekli olan süre de dâhildir. Kullanıcı tarafından süre bitiminden bir hafta önce yapılacak başvuru üzerine, materyalin ait olduğu kütüphanenin görüşü alınarak, ödünç verme süresi bir defaya mahsus olmak üzere on beş gün daha uzatılabilir. 

   
KOHA
Sesli Kİtap
E-Kitap
 
HavaDurumu-BugünHavaDurumu-YarınHavaDurumu-3.GünHavaDurumu-4.Gün
 
 

Facebook 

Mesai Gün ve Saatleri
 
 

Hafta İçi :Çocuk Bölümü 9.00-18.00
Hafta İçi :Yetişkin Ödünç Verme
 9.00-18.00

 Cumartesi:Çocuk Bölümü –Yetişkin Ödünç Verme 10.00/18:00

1 ve 2. Kat Yetişkin Okuma Salonu :24 Saat 


 
İçerik Görüntülenme Sayısı

Bu sayfa 70 kez gösterilmiştir.